Eat every day

เรารักอาหาร พอๆ กับชอบเธอเลย

นิเทศศาสตร์ราชภัฏโคราช จับมือ สสส. อบรมขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนถนน


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ NRRU มหาวิทยาลัยปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการ    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายนฤบดี จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม Media Move และผู้สนับสนุนทุนดำเนินโครงการ กล่าวแนะนำโครงการ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร-วินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยสถานีตำรวจภูธรสีดา เรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย และองค์ประกอบของการขับขี่ โดย ฮอนด้า บิ๊กวิง โคราช (HONDA big Wing Korat) และเรื่อง การขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดย บริษัท โคราชฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา (อาคาร ๓๔) ปิดท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ทางการจราจร และการเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อรวมพลังชาวราชภัฏโคราช ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและกฎหมายการจราจรที่ถูกต้อง ตลอดทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านสนามจำลอง อันเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎจราจรในมหาวิทยาลัย เกิดการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *